اطلاع رسانی سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز - اطلاع رسانی سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم