برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز - برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم