معرفی کارکنان | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
  • علی اکبر وحدانی
  • مجتبی رمضانی مطلق
  • هادی جوان (نماینده حقوقی)