غلامحسن رضایی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم

نام ونام خانوادگی : غلامحسن رضایی

پست سازمانی : مسوول امور مالی ذیحساب

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

سابقه کار : 15

شماره تماس :05832273811