امیر خواجه | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم

نام ونام خانوادگی : امیر خواجه

پست سازمانی : حسابدار امین اموال

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

سابقه کار: 15سال

شماره تماس : مدیریت جهاد کشاورزی جاجرم - امورمالی - 05832273811