جمعی از همکاران جهاد کشاورزی جاجرم در هفته دفاع مقد س با تصویر شهدا - جمعی از همکاران جهاد کشاورزی جاجرم در هفته دفاع مقد س با تصویر شهدا | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم