تصویر جمعی از همکاران جهاد کشاورزی در هفته دفاع مقدس با تصویر شهدا - تصویر جمعی از همکاران جهاد کشاورزی در هفته دفاع مقدس با تصویر شهدا | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
تصویر جمعی از همکاران درهفته دفاع مقدس با تصاویر شهدا جهاد کشاورزی