انتصاب آقای مهندس علی اکبر وحدانی - انتصاب آقای مهندس علی اکبر وحدانی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
طی حکمی از سوی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم جناب مهندس علی اکبر وحدانی به سمت سرپرست امور اراضی شهرستان جاجرم منصوب گردید .