انتصاب آقای امیر خواجه - انتصاب آقای امیر خواجه | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
طی حکمی از سوی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم جناب آقای امیر خواجه به سمت کارپرداز مدیریت منصوب گردید .