انتصاب آقای غلامحسن رضایی - انتصاب آقای غلامحسن رضایی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
طی حکمی از سوی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم جناب آقای غلامحسن رضایی به سمت معاون اداری ومالی شهرستان جاجرم منصوب گردید .