معرفی مدیر | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم


نام و نام خانوادگی: حمید نامور حمزانلویی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: گیاه پزشکی گرایش بیماری شناسی گیاهی
سابقه کار: یازده سال